ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ευθύνη μας δεν περιορίζεται μόνο στην ποιότητα που επιθυμούμε να προσφέρουμε. Στόχος μας είναι, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να γίνουμε αρωγοί στην τοπική κοινωνία. Αναπτύσσουμε κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, τις οποίες και θα ανακοινώνουμε στο site μας:

 

Ειδικές τιμές για ανέργους

Στο πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση της κοινωνικής ομάδας των ανέργων και σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ αναπτύξαμε ειδικές τιμές στα προϊόντα μας, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε κατόχους κάρτας ανεργίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα.
 

 

Προσφορά στην τοπική κοινωνία

Καμία πρώτη ύλη δεν μένει για την επόμενη μέρα! Όλες οι ποσότητες που δεν χρησιμοποιούνται την ίδια μέρα δωρίζονται αμέσως στην τοπική εκκλησία με σκοπό να διανεμηθούν σε συνανθρώπους μας σε ανάγκη. 
 

 

Ανακύκλωση λαδιών / Προστασία του περιβαλλόντος

Ανακύκλωση σε βρώσιμα λίπη και έλαια. Όλα τα λάδια και τα λίπη που προέρχονται από το μαγείρεμα συλλέγονται σε πλαστικά δοχεία και μεταφέρονται για επεξεργασία και ανακύκλωση.